Archivy: Aplikace

WilkitFoam T

Rychle reagující, silně expandující výplňová pěna, neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. WilkitFoam T je možno aplikovat při teplotách prostředí v rozmezí 5 – 40 °C. Pěna je určena […]

CONTINUE READING WilkitFoam T 1 min read

Křemopur

Pomalu reagující nepěnící pružná dvousložková organickominerální pryskyřice, neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. Je určena ke zpevňování a utěsňování hornin, vytváření izolačních fólií proti průsakům vody a průtahům větrů […]

CONTINUE READING Křemopur 1 min read

Jetblend

Prefabrikovaný rychle tuhnoucí přípravek, obsahující speciální cementy a přísady. Je určen ke zpevnění hornin a zemin injektáží, provádění injektovaných a zavrtávaných mikropilot, injektáž kotev a mnoho dalších použití. Hotová směs […]

CONTINUE READING Jetblend 1 min read

Geoflex

Rychle reagující nepěnící dvousložková elastifikovaná injekční pryskyřice s výbornou přilnavostí k hornině a stavebním materiálům. Je určena pro zpevnění horninového masivu, stavebních konstrukcí a pro upínaní kotevních prvků lepením. Vzhledem […]

CONTINUE READING Geoflex 1 min read

Geoflex

Rychle reagující nepěnící dvousložková elastifikovaná injekční pryskyřice s výbornou přilnavostí k hornině a stavebním materiálům. Je určena pro zpevnění horninového masivu, stavebních konstrukcí a pro upínaní kotevních prvků lepením. Vzhledem […]

CONTINUE READING Geoflex 1 min read

Ekopur W

Rychle reagující dvousložková polyuretanová injekční pryskyřice, neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. Zpevňuje silně narušená, suchá nebo mírně zavlhlá horninová pásma. Je vhodná pro zpevnění a stabilizaci uhelného pilíře, […]

CONTINUE READING Ekopur W 1 min read

Ekopur W

Rychle reagující dvousložková polyuretanová injekční pryskyřice, neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. Zpevňuje silně narušená, suchá nebo mírně zavlhlá horninová pásma. Je vhodná pro zpevnění a stabilizaci uhelného pilíře, […]

CONTINUE READING Ekopur W 1 min read

CarboThix

Nepěnící dvousložková organicko-minerální injekční pryskyřice s prodlouženou dobou vytvrzení, určená k lepení tyčových kotev a k injektáži zavrtávacích kotevních systémů TITAN a R. Po smíchání složek získává CarboThix tixotropní vlastnosti, […]

CONTINUE READING CarboThix 1 min read

CarboPur WX

Pomalu reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určená pro utěsňování přítoků vody z horninového masivu a zpevňování horninového prostředí ve zvodnělých zónách, sanaci betonových a zděných konstrukcí injektáží. Je možno ji […]

CONTINUE READING CarboPur WX 1 min read

CarboPur WX

Pomalu reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určená pro utěsňování přítoků vody z horninového masivu a zpevňování horninového prostředí ve zvodnělých zónách, sanaci betonových a zděných konstrukcí injektáží. Je možno ji […]

CONTINUE READING CarboPur WX 1 min read

CarboPur WX

Pomalu reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určená pro utěsňování přítoků vody z horninového masivu a zpevňování horninového prostředí ve zvodnělých zónách, sanaci betonových a zděných konstrukcí injektáží. Je možno ji […]

CONTINUE READING CarboPur WX 1 min read

CarboPur WFA

Velmi rychle reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určena pro zpevňování hornin, zemin a stavebních konstrukcí a utěsňování průsaků tlakové vody a plynů. Pryskyřice je použitelná při teplotě injektovaného prostředí až […]

CONTINUE READING CarboPur WFA 1 min read

CarboPur WFA

Velmi rychle reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určena pro zpevňování hornin, zemin a stavebních konstrukcí a utěsňování průsaků tlakové vody a plynů. Pryskyřice je použitelná při teplotě injektovaného prostředí až […]

CONTINUE READING CarboPur WFA 1 min read

CarboPur WF

Velmi rychle reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určena pro zpevňování hornin, zemin a stavebních konstrukcí a utěsňování průsaků vod a plynů. Pryskyřice je použitelná při teplotě injektovaného prostředí až do […]

CONTINUE READING CarboPur WF 1 min read

CarboPur WF

Velmi rychle reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určena pro zpevňování hornin, zemin a stavebních konstrukcí a utěsňování průsaků vod a plynů. Pryskyřice je použitelná při teplotě injektovaného prostředí až do […]

CONTINUE READING CarboPur WF 1 min read

CarboEpox

Dvousložková epoxidová pryskyřice s velmi nízkou viskozitou, určená k injektážím betonových konstrukcí, a to i ve vlhkém prostředí. Je schválena pro použití ve styku s pitnou vodou. Pryskyřice je použitelná […]

CONTINUE READING CarboEpox 1 min read

Adibet W15 (W30ES)

Jednosložková směs práškové konzistence se zrnitostí do 1 mm, vyznačující se dlouhou dobou zpracovatelnosti a velmi dobrou čerpatelností. Určená především k vyplňování volných prostor v horninovém masivu a nežádoucích volných […]

CONTINUE READING Adibet W15 (W30ES) 1 min read

Ekoflex

Dvousložková výplňová a injekční fenolformaldehydová pryskyřice, vyznačující se velmi rychlou reakcí a vysokou schopností napěnění. Má podpěrný a těsnící účinek. Je určena především pro stabilizaci rozrušeného horninového masivu, rozvolněných zón […]

CONTINUE READING Ekoflex 1 min read

Křemopur

Pomalu reagující nepěnící pružná dvousložková organickominerální pryskyřice, neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. Je určena ke zpevňování a utěsňování hornin, vytváření izolačních fólií proti průsakům vody a průtahům větrů […]

CONTINUE READING Křemopur 1 min read

Krylamina superlehká

Krylamina superlehká je dvousložková výplňová a těsnící pěna vyrobená na bázi močovinoformaldehydové pryskyřice. Vyznačuje se vysokým stupněm napěnění a stlačitelnosti. Je určená pro prevenci a represi endogenních požárů, zvyšování větrního […]

CONTINUE READING Krylamina superlehká 1 min read

Ekopur W

Rychle reagující dvousložková polyuretanová injekční pryskyřice, neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. Zpevňuje silně narušená, suchá nebo mírně zavlhlá horninová pásma. Je vhodná pro zpevnění a stabilizaci uhelného pilíře, […]

CONTINUE READING Ekopur W 1 min read

WilkitFoam T

Rychle reagující, silně expandující výplňová pěna, neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. WilkitFoam T je možno aplikovat při teplotách prostředí v rozmezí 5 – 40 °C. Pěna je určena […]

CONTINUE READING WilkitFoam T 1 min read

Jetblend

Prefabrikovaný rychle tuhnoucí přípravek, obsahující speciální cementy a přísady. Je určen ke zpevnění hornin a zemin injektáží, provádění injektovaných a zavrtávaných mikropilot, injektáž kotev a mnoho dalších použití. Hotová směs […]

CONTINUE READING Jetblend 1 min read

CarboEpox

Dvousložková epoxidová pryskyřice s velmi nízkou viskozitou, určená k injektážím betonových konstrukcí, a to i ve vlhkém prostředí. Je schválena pro použití ve styku s pitnou vodou. Pryskyřice je použitelná […]

CONTINUE READING CarboEpox 1 min read

CarboCryl Plus

Vodní disperze polyakrylátu, která může být použita místo vody k přípravě složky B při zpracování metakrylátových gelů CarboCryl Hv a CarboCryl Wv. Použití disperze CarboCryl Plus vede ke zvýšení flexibility […]

CONTINUE READING CarboCryl Plus 1 min read

CarboCryl Wv

Velmi rychle utěsňující hydrofilní, flexibilní dvousložkový metakrylátový gel, určený pro utěsňování přítoků vody, clonové injektáže v půdě a rozvolněné hornině a sanaci dilatačních spár (s CarboCrylem Plus). CarboCryl Wv je […]

CONTINUE READING CarboCryl Wv 1 min read

CarboPur WT

Ihned reagující dvousložková injekční pryskyřice, určená pro zastavení a utěsnění silných průsaků vod a vody proudící pod tlakem. Je certifikována pro použití ve styku s pitnou vodou.

CONTINUE READING CarboPur WT 1 min read

CarboPur WFA

Velmi rychle reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určena pro zpevňování hornin, zemin a stavebních konstrukcí a utěsňování průsaků tlakové vody a plynů. Pryskyřice je použitelná při teplotě injektovaného prostředí až […]

CONTINUE READING CarboPur WFA 1 min read

CarboPur WF

Velmi rychle reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určena pro zpevňování hornin, zemin a stavebních konstrukcí a utěsňování průsaků vod a plynů. Pryskyřice je použitelná při teplotě injektovaného prostředí až do […]

CONTINUE READING CarboPur WF 1 min read

CarboPur WX

Pomalu reagující dvousložková injekční pryskyřice. Je určená pro utěsňování přítoků vody z horninového masivu a zpevňování horninového prostředí ve zvodnělých zónách, sanaci betonových a zděných konstrukcí injektáží. Je možno ji […]

CONTINUE READING CarboPur WX 1 min read

Geoflex

Rychle reagující nepěnící dvousložková elastifikovaná injekční pryskyřice s výbornou přilnavostí k hornině a stavebním materiálům. Je určena pro zpevnění horninového masivu, stavebních konstrukcí a pro upínaní kotevních prvků lepením. Vzhledem […]

CONTINUE READING Geoflex 1 min read

CarboThix

Nepěnící dvousložková organicko-minerální injekční pryskyřice s prodlouženou dobou vytvrzení, určená k lepení tyčových kotev a k injektáži zavrtávacích kotevních systémů TITAN a R. Po smíchání složek získává CarboThix tixotropní vlastnosti, […]

CONTINUE READING CarboThix 1 min read