NOVINKY

Mezinárodní konference Geotechnika 2022

Společnost Minova Bohemia s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na 18. ročník mezinárodní konference „Geotechnika 2022“, kterou pořádá společně s katedrou geotechniky a podzemního stavitelství Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ve dnech 15. – 16. 9. 2022 v Horském hotelu Soláň. Součástí konference bude samostatná sekce vedená zástupci naší firmy, která se bude věnovat problematice zpevňování, těsnění a kotvení a bude navazovat na dřívější dlouhodobě organizované samostatné semináře v této oblasti.
Bližší informace o konané akci naleznete v přiloženém dokumentu, případně na internetových stránkách konference zde.

Více informací zde.