O FIRMĚ

Vedení společnosti
Jednatel společnosti Ing. Petr Kučera
Jednatel společnosti Ing. Ondřej Šilhan, Ph.D.

Divize hornictví
dodávky speciálních materiálů pro hornictví
technické návrhy a odborné poradenství v oblasti injekčních a kotevních technologií
technická pomoc při zavádění nových technologií, školení osádek
technický dozor nad prováděním speciálních prací

Divize stavební
dodávky materiálů a speciálních technologií pro stavebnictví a geotechniku
technické návrhy a odborné poradenství v oblasti injekčních a kotevních technologií, sanací stavebních konstrukcí atd.
technická pomoc při zavádění nových technologií, periodická školení firem na používání technologií a materiálů Minova Bohemia s.r.o.
technický dozor nad prováděním speciálních prací

QMS – EMS
zajišťování kvality dodávek materiálů
periodické kontroly a zkoušky materiálů
schvalování a zajišťování certifikace technologií a materiálů Minova Bohemia s.r.o. pro český trh
správa systému jakosti QMS – EMS dle norem EN ISO

Ekonomický úsek
komplexní systém ekonomické správy společnosti
účetnictví, controlling