O FIRMĚ

CzTA

Společnost Minova Bohemia s.r.o. je členem organizace CzTA – České tunelářské asociace, navazující na činnost ČTuK (Českého tunelářského komitétu). Tato organizace vznikla v roce 1982 a sdružuje organizace, vysokoškolská a vědecká pracoviště, firmy i jednotlivce, specializující se na podzemní stavitelství a obory s touto problematikou související.
CzTA je národním členem Mezinárodní tunelářské asociace ITA / AITES se sidlem ve francouzském Bronnu.