REFERENCE

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

Akce, místo realizaceCharakteristika řešeného problému a specifikace materiálůRef. list
Zpevnění a utěsnění ostění Bratislavského tunelu č. 2, Bratislava (SK)Vytvoření těsnící clony a zpevnění ložných a styčných spár ostění tunelu dvousložkovou polyuretanovou pryskyřicí CarboPur WF. RL_2009-10_injektaz_Bratislavskeho_tunela
Utěsnění ostění tramvajového tunelu pod Bratislavským hradem (SK)Vytvoření těsnící clony v klenbě tunelu metodou chemické injektáže polyuretanovou pryskyřicí CarboPur WF.  RL_2010-03_injektaz_tunel_pod_hradom
Prolévání kolejového lože Sudoměřického tunelu (ČR)Stabilizace nástupních a příjezdových ploch kolejového lože organicko-minerální pryskyřicí Geoflex BB.RL_2016_tunel_Sudomerice
Sanace portálů Doubravnického tunelu, Prudká (ČR)Kotvení portálu tunelu sklolaminátovými kotvami RockBolt, injektáž ostění polyuretanovou pryskyřicí CarboPur.RL_2017_Doubravnicky_tunel

GEOTECHNIKA A ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

Akce, místo realizaceCharakteristika řešeného problému a specifikace materiálůRef. list
Stabilizace a zesílení základové patky objektu bazénu, Košice (SK)Podchycení základové patky ŽB skeletu objektu bazénu metodou zavrtávaných mikropilot TITAN. RL_2008-09_podchytavanie_patky_plavarne
Podchycení přístupového mostu, Prešov (SK)Podchycení přístupového mostu k soukromému objektu metodou zavrtávaných mikropilot TITAN. RL_2009-03_podchytenie_mostika
Zajištění stability svahu sklolaminátovými hřebíky, Banská Bystrica (SK)Aplikace kompozitních trvalých tyčových kotev RockBolt pro hřebíkování svahu při stavbě silničního obchvatu.  RL_2010-05_klincovany_svah
Sanace trhlin na kostele sv. Paduánského, Košice (SK)Sanace trhlin a jejich rozvoje podchycením základových konstrukcí zavrtávaných mikropilot TITAN.  RL_2009-10_podchytavanie_kostola_sv.Paduanskeho
Podchycení základové konstrukce bytového domu, Nitra (SK)Podchycení základové konstrukce objektu z prostoru suterénu metodou zavrtávaných mikropilot TITAN. RL_2009-11_podchytavanie_bytoveho_domu
Zajištění výkopových jam, Ševětín (ČR)Zajištění startovací a cílové jámy protlaku zavrtávacími kotvami MAI SDA a tyčovými kotvami CKT.RL_2019_Protlak_D3
Zajištění svahu, Studánky (ČR)Kotvení štětovnicové stěny a založení úhlové zdi zavrtávacími prvky MAI SDA.RL_2021_Studanky

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

Akce, místo realizaceCharakteristika řešeného problému a specifikace materiálůRef. list
Injektáž smršťovacích trhlin betonové konstrukce, Bratislava (SK)Beztlaková injektáž smršťovacích trhlin stropní desky dvousložkovou epoxidovou pryskyřicí CarboEpox. RL_2010-06_injektaz_zmrastovacich_trhlin

INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ

Akce, místo realizaceCharakteristika řešeného problému a specifikace materiálůRef. list
Injektáž ostění propustků na trati Košice – Žilina (SK)Armovaná těsnící injektáž polyuretanovou pryskyřicí CarboPur WF při celkové sanaci propustků. RL_2008-10_injektaz_priepustov
Oprava návodního líce přehrady Kružberk (ČR)Použití sklolaminátových výztužných sítí Powermesh jako výztuž sanační vrstvy návodního líce přehradní hráze.RL_2016_Kruzberk