REFERENCE

GEOTECHNIKA A ZAKLÁDÁNÍ

Akce, místo realizace, řešený problémObjednatelTermín
Rekonstrukce a statické zajištění Ostravského muzea, úpravy podloží a základové spáry, injektáž podzákladí, mikropiloty, sanace zdivaVOKD a.s. Ostrava11 / 2003-08 / 2004
Sanace základů a podzákladí věže Ostravského muzea, úpravy podloží a základové spáry, injektážSubterra a.s.03–05 / 2005
Přístavba haly linky BOH2 ROCKWOOL – Bohumín Zajištění stability základů haly železobetonovými pilotami a mikropilotamiRockwool a.s.10 / 2006
Založení nově budované konstrukce ACO Aglomerace Sever na zavrtávaných mikropilotáchSTAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Ostrava a.s.03 – 04 / 2010
Sanace skalního masívu v ul. Pražská v Teplicích Sanace skalStatutární město Teplice07–09 / 2011
NKP SZ Hluboká nad Vltavou- sanace svahových pohybů za objektem č.p.157 Sanace skalNárodní památkový ústav s.p.08–09 / 2011
Založení nově budované konstrukce na zavrtávaných mikropilotách Biocel Paskov a.s.OHL ŽS a.s.01 / 2012
Zatěsnění spáry základové desky a milánské stěnyCTP Invest a.s.01–03 / 2012
Orlová – sesuv Olmovec I. – zajištění ujíždějícího svahu kotveným ŽB prahem založených na MPMěsto Orlová10 / 2012–04 / 2013
Jablunkov – zabezpečení sesuvu na ul. Lesní Doplnění opěrné zdi, přespádování terénu, odvodnění svahuTALPA RPF s.r.o.08 / 2013–05 / 2014
Sanace svahu v ulici Mlýnská v Teplicích – zajištění svahu pletivem a kotvami R32 vč. kácení náletové zeleně, bourací práceMěsto Teplice10–12 / 2014
Sanace svahu nad obytnými domy – Lysec Supí Vrch – sanace svahuObec Bžany10 / 2014–03 / 2015