REFERENCE

INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ

Akce, místo realizace, řešený problémObjednatelTermín
Dálnice A-4 Wirek-Batorego v okolí Katovic,Polsko Komplexní provedení hřebíkování svahu, pilot a mikropilot a výstavba opěrných zdí pro zpevnění svahu násypu dálniceINŽENÝRSKÝ ZÁVOD GOREM Sp z.o.o. Sosnowiec01-12 / 2004
Přeložka silnice I / 33 Česká Skalice Hřebíkování svahů a stříkané betony v zářezu silničního tělesaStavby silnic a železnic a.s.06-07 / 2005
Trať ČD Železný Brod – Tanvald, Navarovský tunel – Provedení injekčních zavrtávaných kotev, sklolaminátových kotev a injektáže volných prostorChládek a Tintěra silnice a železnice a.s., Pardubice01-05 / 2006
Rekonstrukce náspu v km 39,1 – 39,3 žel. trať Strakonice – VolarySKANSKA ŽS a.s. Praha09-10 / 2006
Silnice I / 57 Vrchy – I. etapa – Sanace ujíždějícího svahu silnice pomocí železo-betonových opěrných zdí a mikropilotŘeditelství silnic a dálnic ČR09-11 / 2006
Silnice I / 58 Frenštát – zajištění stability sesuvu svahu opěrnou zdi a mikropilotamiŘeditelství silnic a dálnic ČR09-11 / 2006
Elektrizace trati vč. PEÚ Ostrava Hl.nádraží-Ostrava Kunčice, podchod v km 2,311 km – prodloužení, směr Stodolní uliceFIRESTA Fišer rekonstrukce,stavby a.s., Brno01-12 / 2007
Provedení podzemních těsnících stěn PTS I (90m) a PTS II (60m) na skládce Babica BošanyINGPORS s.r.o Dolné Vestenice05-07 / 2007
Zřízení opěrné zdi v km 21,903-21,991 a 22,221-22,277 silnice II / 474 v obci OrlováMoravskoslezský kraj07-11 / 2007
Provedení komplexního zpevnění svahu železničního náspu náspu hřebíky TITAN s předpětím na železniční trati Miedzilesie (Polsko)-státní hranice s ČRSKANSKA S.A., Warszava07-08 / 2007
Zřízení opěrné zdi podél silnice III / 4686 v obci ChotěbuzMoravskoslezský kraj11-12 / 2007
ET vč. PEÚ Letohrad – Lichkov – kompletní dodávka a provedení zajištění svahu pomocí kotvených ocelových sítíSKANSKA DS a.s. Praha01-05 / 2008
Sanace náspu v km 189,800 – 190,050 trati České Velenice – České BudějoviceWALTEC, v.o.s.10 / 2008
Sanace skalního zářezu v km 9,030 – 9,510 trati Hranice – VsetínTOMI-REMONT a.s.08-09 / 2009
Stavebno- technické opatrenia na svahách ciest I. triedy SR“ Ratkovo I / 18 – sanace skalSlovenské tunely a.s.12 / 2009
Dolný Harmanec – Harmanecká jaskyňa km 21,100-24,300 – sanace skalSlovenské tunely a.s.12 / 2009-01 / 2010
Optimalizace trati Planá u Mariánských lázní – Cheb, Valy – Lázně Kynžvart – sanace skalEUROVIA a.s.02-04 / 2010
Oprava silnice II / 457 Travná – Javorník Vybudování opěrných zdíSKANSKA a.s.05-09 / 2010
Optimalizace traťového úseku Stříbro – Planá u Mariánských Lázní – sanace skalSKANSKA DS a.s.06 / 2008-09 / 2010
Odkladné povodňové škody na sil. I. třídy v Moravskoslezském kraji – založení a stabilizace nově budovaných opěrných zdíSKANSKA a.s.07-10 / 2010
Kompletní vybudování a zajištění stavební jámy pro vjezdový portál Zahradnického tuneluSubterra a.s.07-09 / 2010
Silnice I / 46 Bílčice – sanace silnice – vybudování kotvených opěrných zdíŘeditelství silnic a dálnic ČR12 / 2011-05 / 2012
Rekonstrukce Střelenského tunelu, zárubní zeď v km 23,798 – 23,963 – vybudování kotvené opěrné zdiCTB a.s.04-08 / 2012
Most přes Svitávku v Lindavě, mikropilotové založení opěr mostuEUROVIA a.s.07-09 / 2012
Sanace propadu silnice II / 422 u obce Šardice Provedení přemostění otvoru propadu ŽB deskou založenou na závrných mikropilotáchDIAMO s.p., závod GEAM08-10 / 2012
Modernizace železniční trati Nové Město nad Váhom – Púchov – sanace skalCTB a.s.05-06 / 2013
Silnice I / 11 Mokré Lazce – hranice okr. Opava Zajištění stěny výkopu technologií kotveného stříkaného betonuSKANSKA a.s.05-12 / 2013
Silnice I / 11 Komárov, Nátrž v km 256,33, Zajištění zemního kužele pod silnici v blízkosti řekyŘeditelství silnic a dálnic ČR07-08 / 2013
D1 Modernizace – úsek 5, Šternov – Psáře – sanace skalEUROVIA a.s.03-09 / 2014
Stabilizace skalních věží v úseku Děčín – státní hranice, 3. Část – zřízení dynamických bariérSŽDC a.s.07-08 / 2014
Stabilizace nepravidelných horninových bloků Okrouhlice – Světlá n.S. (Horní pohleď II) km 236,750 – 236,850 – sanace skalSŽDC a.s.07-08 / 2014
1 / 59 Donovaly – Motyčky, záchytné zaridenie proti pádu skal – sanace skal, zřízení dynamických bariérSlovenská správa ciest a.s.06-12 / 2014
Sanace Říkovského tuneluSŽDC a.s.07 / 2014-03 / 2016
II / 169 a II / 145 Dlouhá Ves – Radešov – zajištění skal a vyztužování svahuEUROVIA a.s.03-05 / 2015
Rekonstrukce žel svršku Kaznějov – Plasy – sanace skalBerger Bohemia a.s.04-06 / 2015
Odstranění propadů traťové rychlosti Turnov – Liberec – sanace skal a Sedlejovického tuneluEUROVIA a.s.07-10 / 2015
III / 405 Příseka – obchvat, Stabilizace svahu ocelovými sítěmi – sanace svahuCOLAS CZ a.s.06-09 / 2015
Rekonstrukce Rigelského tuneluSŽDC a.s.06-12 / 2015
Sanace skalních stěn BudčiceSŽDC a.s.10 / 2015-01 / 2016
Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí – sanace svahuBerger Bohemia a.s.08-11 / 2015