REFERENCE

VODOHOSPODAŘSKÉ STAVITELSTVÍ

Akce, místo realizace, řešený problémObjednatelTermín
Ostravský oblastní vodovod – sanace III. přivaděče – Omezení přítoků balastních vod do přivaděče pitné vody pomocí injektážeSmVaK a.s. Ostrava12 / 2002
Kompletní sanace betonových konstrukcí jezové lávky, nábřežních zdí a pilířů, oprava správních a technologických objektů jezu Ostrava – PřívozŽS Brno, a.s. Brno09-12 / 2004
Vodojem Rychvald – kompletní rekonstrukce věžového vodojemu, sanace a statické zajištěníSmVaK a.s. Ostrava05-10 / 2005
Vodní dílo Železná vrata (Portile de Fier) Rumunsko – Utěsnění průsaků vody v dilatačních spárách ŽB konstrukce vodní elektrárny AAA.IZOCONSTRUCT s.r.l, Bukurešť11-12 / 2005
Sanace ostění částí štolových přivaděčů pitné vody Běleč I – Švařec a Běleč II-Štěpánovice. Sanace ŽB ostění štolových přivaděčů, provedení injekčních a tyčových kotev, výplňových injektáží dutin polyuretanovými pryskyřicemi a cement.směsíSubterra a.s.03-09 / 2006
Zajištění stavební jámy přelivu VD Bystřička -rekonstrukce přelivuRovina a.s.03-06 / 2008
Oprava jezu Olše Třinec km 47,920Povodí Odry, s.p.06-12 / 2012
Lomná km 0,000-4,000 – vrtací a injekční prácePOHL CZ a.s.10 / 2012-07 / 2013