APLIKACE

CarboCryl Plus

Vodní disperze polyakrylátu, která může být použita místo vody k přípravě složky B při zpracování metakrylátových gelů CarboCryl Hv a CarboCryl Wv. Použití disperze CarboCryl Plus vede ke zvýšení flexibility a přilnavosti gelů k materiálům na silikátové bázi. Rovněž se takto zvýší obsah pevné hmoty gelu, což vede k výraznému snížení smršťování v suchém prostředí; toto je obzvlášť účelné v místech, kde je nutné počítat s vysycháním gelu na kontaktu se vzduchem, například při sanaci dilatačních spár gelem CarboCryl Wv Plus nebo sanaci trhlin gelem CarboCryl Hv Plus.

Ke stažení

Česky

bezpečnostní listy

technické specifikace