APLIKACE

CarboCryl Wv

Velmi rychle utěsňující hydrofilní, flexibilní dvousložkový metakrylátový gel, určený pro utěsňování přítoků vody, clonové injektáže v půdě a rozvolněné hornině a sanaci dilatačních spár (s CarboCrylem Plus). CarboCryl Wv je schválen pro styk s pitnou vodou. Použitelný při teplotách mezi 5 – 30 °C.

Ke stažení

Česky

bezpečnostní listy

technické specifikace