APLIKACE

WilkitFoam T

Rychle reagující, silně expandující výplňová pěna, neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. WilkitFoam T je možno aplikovat při teplotách prostředí v rozmezí 5 – 40 °C. Pěna je určena zejména pro rychlé vyplňování volných prostor a nadvýlomů, dočasné zpevnění a utěsnění hornin nebo zemin. Výsledný produkt není rozpustný ve vodě ani ve zředěných kyselinách a je neutrální vůči podzemním vodám.

Ke stažení

Česky

bezpečnostní listy

technické specifikace