APLIKACE

Sklolaminátové kotevní profily

Sklolaminátové injekční kombinované kotevní profily nabízejí variabilní únosnost v tahu danou možností kombinovat nebo volit různé typy sklolaminátových profilů. Od tyčových sklolaminátových kotev se odlišují zejména typem použití – dlouhé injektované stabilizační prvky namáhané kombinací tahového a střihového zatížení. Pro tento účel mají kombinované prvky uzpůsobenu svou konstrukci – základním prvkem je sklolaminátový profil nebo profily, které přenášejí zatížení, injekční trubka (případně injekční hadice) a spojovací element. Spojovací element zajišťuje především konstantní vzájemné vzdálenosti všech částí profilu a vytváří tak prostorový prvek. Změnou počtu profilů různých průřezů lze dosáhnout požadované parametry kotevního prvku (tahová únosnost, střihová únosnost, vnější průměr kotevního prvku). Sklolaminátové injekční kombinované kotevní profily jsou používány především pro stabilizaci zemin a porušených hornin, zpevnění a stabilizaci raženého jádra podzemních staveb a pro realizaci dlouhých injektovaných kotev jako součást sanačních opatření nebo v rámci radiálního kotvení.

Ke stažení

Česky

technické specifikace