APLIKACE

Hydraulicky upínané svorníky WIBOLT EXP

Hydraulicky upínaný svorník určený pro dočasné kotvení v podzemní výstavbě a hornictví. Základním prvkem hydraulicky upínaného svorníku WIBOLT EXP je uzavřený tenkostěnný profil, podélně zborcený, na koncích uzavřený plnící a ukončovací koncovkou. Po zasunutí svorníku do předvrtaného kotevního vývrtu se zborcený profil opětovně vyrovná tlakem hydraulického média – dojde k dolehnutí stěny svorníku k povrchu horniny. Tahové zatížení svorníku je poté na horninu přenášeno třením na styku pláště svorníku a stěny kotevního vývrtu.

Ke stažení

Česky

technické specifikace

Slovensky

technické špecifikácie