APLIKACE

Ekoment RT / Ekoment RAPID

Hydraulická prefabrikovaná směs určená pro upínání tyčových ocelových nebo syntetických kotev a pro aplikaci kotevních systémů typu R a typu TITAN. Směs obsahuje speciální cementy, plnivo do maximální velikosti zrna 0,3 mm a speciální plastifikační přísady. Kotevní směs je jednoduše zpracovatelná, neinklinuje k segregaci, má nízké smrštění a je objemově stálá. Ekoment RT dosahuje v krátkém čase vysokých hodnot pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu. Při dodržení doporučeného vodního součinitele (v/c = 0,35) má hotová směs Ekoment RT tixotropní vlastnosti. Ekoment RAPID je modifikovaná varianta směsi plnící požadavky na rychlejší náběh pevností. Využívá směs portlandského a hlinitanového cementu (< 15%). Ekoment RAPID je využíván především pro upínání kotevních prvků s možností jejich aktivace v krátkém čase. Směs obsahuje kromě základní báze speciální cementy, plnivo o maximální velikosti zrna 0,5 mm a speciální plastifikační přísady.

Ke stažení

Česky

bezpečnostní listy

technické specifikace

Slovensky

technické špecifikácie