PRODUKTY

Adibet W

Jedná se o prefabrikovanou rychle tuhnoucí směs na bázi portlandského cementu a dalších přísad. Byla vyvinuta pro aplikace injektáží při zpevňování hornin a zemin, vyznačuje se rychlým náběhem pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu.

Ke stažení

Česky

bezpečnostní listy

technické specifikace