PRODUKTY

WIWA

Dvouplunžrové pneumaticky poháněné čerpadlo určené pro injektáž polyuretanových a metakrylátových gelů. Směšovací poměr 1:1, max. injektované množství 14 l/min, max. injekční tlak 20 MPa.