PRODUKTY

G 20 ZL

Pneumaticky poháněné čerpadlo pro injektáž jednosložkovými materiály na bázi cementů. Max. čerpané množství je 12 l/min, max. injekční tlak 10 MPa.