PRODUKTY

Injekční čerpadlo GSF 35

Dvouplunžrové pneumaticky poháněné čerpadlo určené k injektáži jedno- nebo dvousložkových polyuretanových a organicko-minerálních pryskyřic, pracující na převodu tlaků. Čerpadlo se vyznačuje vysokou přesností dávkování a mimořádně snadnou obsluhou a údržbou.
Čerpadlo dosahuje maximálního injekčního tlaku média 19 MPa a maximálního dodávaného množství 8 l/min. Hmotnost čerpadla činí 84 kg.

Ke stažení

Česky

technické specifikace