PRODUKTY

Injekční čerpadlo SK 90

Pneumaticky poháněné zařízení, osazené dvěmi zubovými čerpadly, určené k injektáži dvousložkových polyuretanových pryskyřic, organicko-minerálních hmot nebo fenolových pryskyřic. Čerpadlo je sestaveno pro čerpání složek v poměru 1:1.
Čerpadlo dosahuje maximálního injekčního tlaku média 16 MPa a maximálního dodávaného množství 20 l/min. Hmotnost čerpadla činí 80 kg.

Ke stažení

Česky

technické specifikace