PRODUKTY

CarboEpox

Dvousložková epoxidová pryskyřice s velmi nízkou viskozitou, určená k injektážím betonových konstrukcí, a to i ve vlhkém prostředí. Je schválena pro použití ve styku s pitnou vodou. Pryskyřice je použitelná při teplotách povrchu konstrukce v rozmezí 10 – 40 °C. Není vhodná pro aplikaci v prostředí s tekoucí vodou a do trhlin namáhaných dynamickým zatížením.

Ke stažení

Česky

bezpečnostní listy

technické specifikace