PRODUKTY

Drenážní trubky DURVINIL

Drenážní trubky DURVINIL jsou určeny pro odvádění, případně svádění, vody v zeminách nebo horninách. Na povrchu jsou opatřeny podélným žebrováním a drenážními zářezy. Systém drenážních trubek je dále rozdělen podle druhu aplikace na typ RFS, DWS a DS.
Drenážní trubky DURVINIL jsou kompatibilní s injekčními manžetovými trubkami DURVINIL, což umožňuje řešení kombinovaných úloh, například drenáž zvodnělých horninových horizontů s trvalým utěsněním vrtu pod a nad tímto horizontem.

Ke stažení

Česky

technické specifikace

Slovensky

technické špecifikácie