PRODUKTY

CarboCryl Hv

Těsnicí, pružný dvousložkový injekční metakrylátový gel s hydrofilními vlastnostmi. Je určen pro injektáž trhlin betonových konstrukcí, injektáž těsnicích stěn, injektáž zdiva – vytvoření horizontální clony proti vzlínající vlhkosti, vytváření dodatečné rubové injektáže nebo dočasnou stabilizaci nesoudržných zemin. CarboCryl Hv je schválen pro styk s pitnou vodou. Je použitelný při teplotách v rozmezí 5 – 30 °C.

Ke stažení

Česky

bezpečnostní listy

technické specifikace