PRODUKTY

Inklinometrické pažnice ABS

Plastové pažnice ABS určené pro inklinometrická měření jsou vyrobeny ze speciálního PVC se zvýšenou hustotou. Pažnice je opatřena průběžnými vodícími drážkami. Spojování se provádí pomocí plastových spojníků.
Pro zvýšení pevnosti spoje se používá kombinace lepení vulkanizačním lepidlem a mechanické zajištění nýty. Dokonalé utěsnění je provedeno kombinací vulkanizační a těsnicí pásky.
Inklinometrické pažnice ABS jsou designovány na základě dlouhodobých zkušeností a požadavků z praxe. Průřezové plochy drážek a jejich rozteče jsou přizpůsobeny standardním inklinometrickým měřícím přístrojům.

Ke stažení

Česky

technické specifikace

Slovensky

technické špecifikácie