PRODUKTY

Injekční čerpadlo S 35

Dvouplunžrové pneumaticky poháněné čerpadlo určené k injektáži jedno- nebo dvousložkových polyuretanových a organicko-minerálních hmot. Vzhledem ke svému výkonu a rozměrům je vhodné pro injekční práce ve stísněných prostorách.
Čerpadlo dosahuje maximálního injekčního tlaku média 20 MPa a maximálního dodávaného množství 5,5 l/min. Hmotnost čerpadla činí 28 kg.

Ke stažení

Česky

technické specifikace