PRODUKTY

Tyčové SN svorníky, typ G

Ocelové tyčové SN svorníky typu G jsou určeny pro kotevní práce především v podzemní výstavbě (tunelová výstavba, hornictví). Jsou využívány pro realizaci radiálního kotvení jako součást kombinované výztuže nebo jako samostatná svorníková výztuž. Svorníky jsou v praxi používány jako lepené po celé své délce cementovými kotevními směsmi nebo pomocí polyesterových lepicích ampulí Lokset. Pro výrobu tyčových svorníků typu G je použita žebírková ocel třídy ST 500 S (500/550 MPa), s průtažností A5 16%. Svorníky jsou standardně dodávány s příslušnou maticí (odlišný rozměr matice dle průměru svorníku), sférickou vložkou optimalizující spolupůsobení matice s podložkou a s volitelnou čtvercovou nebo kruhovou podložkou o tl. 8, 10 nebo 12 mm.

Ke stažení

Česky

technické specifikace