PRODUKTY

Pakry a injektory

Hydraulicky rozpínané pakry
Hydraulicky rozpínané pakry se používají pro těsnění vývrtů při injektáži hornin. Jejich upnutí se po vložení do vývrtu provádí čerpaným injektážním médiem. Po načerpání dostatečného množství média se těsnicí manžeta rozepne a utěsní vývrt. Při dalším plnění praskne tlaková pojistka na konci pakru a injektážní médium vniká do masivu.