PRODUKTY

Injekční čerpadlo DP 40

Dvouplunžrové pneumaticky poháněné čerpadlo určené k injektáži jedno- nebo dvousložkových injekčních polyuretanových nebo organicko-minerálních hmot, pracující na převodu tlaků. Čerpadlo je vhodné především pro injekční práce v dolech, tunelech a podzemních stavbách. Vzhledem ke svému výkonu je čerpadlo schopné překonávat i značné dopravní délky (metoda dlouhých hadic).
Čerpadlo dosahuje maximálního injekčního tlaku média 19 MPa a maximálního dodávaného množství 25 l/min. Hmotnost čerpadla činí 120 kg.

Ke stažení

Česky

technické specifikace