PRODUKTY

Injekční hadice CarboPress

Jednoplášťová injekční hadice, která se používá pro ukládání do spár a slouží pro utěsnění pracovních a styčných spár monolitických betonových konstrukcí. Při aplikaci hmot, jejichž vhodnost je odzkoušena, umožňují provádět injektáž opakovaně. Uspořádání a tvar výstupních otvorů znemožňují proniknutí vody nebo cementového mléka dovnitř injekční hadice, což by jinak vedlo k jejímu zneprůchodnění.

Ke stažení

Česky

technické specifikace