PRODUKTY

Ekoflex

Dvousložková výplňová a injekční fenolformaldehydová pryskyřice, vyznačující se velmi rychlou reakcí a vysokou schopností napěnění. Má podpěrný a těsnící účinek. Je určena především pro stabilizaci rozrušeného horninového masivu, rozvolněných zón při závalech, vyplňování volných prostor za výztuží a další aplikace.

Ke stažení

Česky

bezpečnostní listy

technické specifikace