PRODUKTY

CarboLan / CarboLan M

Trvale elastické jednosložkové lepicí a těsnicí hmoty na bázi modifikovaného polymeru silanu s vysokou adhezí, které vlivem vlhkosti vytvrzují. Tmely dosahují ihned po nanesení vysoké přídržnosti a jsou rovněž vhodné pro práci pod hladinou vody. Mají také vynikající skladovací a teplotní stabilitu.
CarboLan je určen pro utěsnění spár s malým pohybem, fixaci gumového těsnění do spár betonových konstrukcí, lepení ke kovovým, keramickým nebo plastovým podkladům.
CarboLan M je určen pro pružné utěsnění konstrukčních a dilatačních spár stavebních konstrukcí (dle normy DIN 18540-F), spojování a zaplňování spár na styku interiér/exteriér, trvale pružné utěsnění trhlin a spár.

Ke stažení

Česky

bezpečnostní listy

technické specifikace