PRODUKTY

Lanové kotvy MCA-T / MCA-P

Lanové kotvy patří mezi klasické kotevní prvky využívané v geotechnické praxi například pro zajištění stability svahů (portálové části tunelových staveb, zářezy) nebo stavebních konstrukcí (pažení stavebních jam). Lanové kotvy MCA jsou tvořeny sedmidrátovými pramenci z oceli třídy 1670/1860 MPa, které jsou dle charakteru použití opatřeny požadovanou povrchovou ochranou (např. jednoduchá antikorozní ochrana / HDPE návlek / epoxidový nástřik + HDPE ochrana / apod.) Lanové kotvy MCA jsou dodávány ve dvou variantách – pro dočasné použití (dle normy ČSN EN 1537 návrhová životnost kratší než 2 roky), které jsou označeny MCA-T a pro trvalé použití (dle normy ČSN EN 1537 návrhová životnost více než 2 roky), které jsou označeny MCA-P.

Ke stažení

Česky

technické specifikace

Slovensky

technické špecifikácie