PRODUKTY

IBO – REP M 400

Vysokotlaké elektricky poháněné šnekové čerpadlo určené pro přípravu a dopravu suchých injekčních, kotevních a maltových směsí na cementové bázi. Max. čerpané množství je 10 – 13 l/min, max. injekční tlak 12 MPa.