PRODUKTY

Mechanicky rozpínané pakry

Standardní pakry určené pro injektáž všech druhů stavebních konstrukcí, používají se pro těsnění ústí vývrtů. Vyrábějí se v širokém sortimentu průměrů a délek. Skládají se ze dvou do sebe provlečených ocelových trubiček kruhového průřezu, pryžové těsnicí manžety a dvou matic našroubovaných na obou koncích pakru. Upnutí se provádí přitahováním matice na konci pakru, čímž dojde k rozepnutí manžety. Závit na konci pakru potom slouží pro připojení injektážní pistole. Po injektáži se pakr odstraní postupným rozebráním.