PRODUKTY

Plastové injektory

Jednoduchý prostředek pro injektáž stavebních konstrukcí, nejvíce se používají pro injektáž cihelného zdiva. Osazují se do předvrtaných děr narážením pomocí plastového narážeče. Připojení injektážní pistole se provádí na zpětný ventil pomocí sklíčidlové spojky.
Mohou být používány pouze pro nízkotlaké injektáže, maximální dosažený tlak je závislý na přesnosti a pravidelnosti průřezu vývrtu a kvalitě vlastního materiálu.