PRODUKTY

Vrtací a svorníkovací souprava Super Turbo Bolter

Mobilní, pneumaticky poháněné zařízení pro vrtání a svorníkování. Konstrukčně je podobné zavedené soupravě GOPHER, se zvýšeným důrazem na maximální výkon, rychlost vrtání a minimalizování údržby stroje. Odlišné konstrukční materiály a technologické postupy užité při výrobě významně prodlužují životnost tohoto zařízení v porovnání s jinými stroji. Současně speciální konstrukce Super Turbo Bolteru zajišťuje práci se sníženou hlučností na pracovišti a s minimalizovanými vibracemi stroje. Nízká hmotnost umožňuje snadné a rychlé přemisťování a jednoduchou manipulaci se zařízením.
Souprava je uzpůsobena především k vertikálnímu vrtání do nadloží s vodním výplachem. Je určena i pro prostory s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu až do prostoru SNM 2.

Ke stažení

Česky

technické specifikace