PRODUKTY

CarboCrackseal H Plus

Pomalu reagující, trvale pružná a vysoce elastická dvousložková polyuretanová pryskyřice s nízkou viskozitou při aplikaci. Používá se k vyplňování, utěsňování a pružnému spojení trhlin a spár ve stavebních konstrukcích. CarboCrackseal H Plus velmi dobře ulpívá na suchém i vlhkém betonu. Má vynikající přídržnost na běžných stavebních materiálech a vysokou odolnost proti dotržení. Je použitelný při teplotách prostředí v rozsahu 6 – 40 °C.

Ke stažení

Česky

bezpečnostní listy

technické specifikace