PRODUKTY

Zesilování konstrukcí dodatečně lepenou výztuží

Dodatečné zesilování a vyztužování stavebních konstrukcí pomocí externí lepené syntetické výztuže je nedílnou součástí moderního stavitelství, především využitelné při provádění rekonstrukcí staveb. Tyto kompozitní materiály se ve stavitelství nejčastěji používají k zesilování betonových, zděných, dřevěných a ocelových konstrukcí, u kterých došlo např. k překročení plánované únosnosti prvku. Často se také využívají při zesilování konstrukcí z důvodu plánovaného vyššího namáhání způsobeného rekonstrukcí a adaptací stávající konstrukce. FRP materiály mohou být využívány pro zvýšení ohybové pevnosti u trámů a desek, při aplikaci na boční strany trámů pak zvyšují odolnost ve smyku, obalením sloupů se zajišťuje ztužení a zvýšení únosnosti v prostém tlaku, dále lze zvyšovat odolnost proti účinkům seismiky a větru, betonová potrubí mohou být vyztužena pro zvýšení odolnosti proti vnitřním působícím tlakům, obdobně lze vyztužovat i různá sila a nádrže. Rozsah použití kompozitních materiálů ve stavebních konstrukcích je velmi široký a jejich použití má oproti standardním metodám zesilování řadu výhod.